جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

یکصد و نهمین نشست انجمن کوه نوردان ایران

 

گزارش آیدین بزرگی و پویا کیوان از نخستین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه - خرسان شمالی

در نشست این ماه

 

موضوع :

در مورد انتخابات پیش رو (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲) 

در مورد جشنواره دیواره نوردی یافته (۲۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)

خبرهای کوه نوردی

 معرفی طرح جدید بیمه طلایی تامین آتیه - دکتر محمدی و فرنوش رئیسی

گزارش آیدین بزرگی و پویا کیوان از نخستین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه - خرسان شمالی «زمستان ۱۳۹۱»

زمان: چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 مکان : خیابان انقلاب -  دروازه دولت - نرسیده به بهار - خیابان خاقانی - روبروی دانشگاه تربیت معلم - آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران

شرکت در نشست های ماهانه ی انجمن برای همگان آزاد است.