جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

دوستان

نیازی به گفتن نیست که انجمن شما با اتکا به نیرو و کمک های فکری و مادی شما اداره می شود. خواهشمندیم با انجمن تماس بگیرید و در مورد تمدید عضویت و پرداخت حق عضویت اقدام کنید. همچنین پیشنهادهای خود را برای جذب کمک های مالی به منظور اجرای هرچه بهتر برنامه های تقویمی ، و دیگر پیشنهادهایتان را در جهت ارتقای کیفی کار انجمن ، برای ما بفرستید.

هیات مدیره