جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 1392/05/07       ساعت : 8 صبح      محل : دفتر ایشان         مصاحبه با : خانم/ آقای   شاه سیاه 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : احمدرضا          نام خانوادگی : شاه سیاه        متولد : 1325            اهل : اصفهان                شغل : کارشناس متالوژی سال51 (ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی: از سال 1339 کوه نوردی را از دامنه کوه صفه شروع کرده اند و بعد از ورود به دانشگاه صنعتی شریف عضو اتاق کوه شده و تا به امروز ادامه داده اند.

دوره ها و کلاس ها: -

مربیان و راهنمایان: -

اولین صعود:  کوه کرکس حدود سال 44

مهمترین صعودها: کرکس – شاه کوه اصفهان – زرد کوه بختیاری 44- 43، قله هفت تنان در سالهای 50- 49، آزاد کوه در سال 46 و بیشتر قلل البرز مرکزی- دماوند در سال 52 از مسیر شرقی به اتفاق زنده یاد طاهری – اشتران کوه و بیشتر قلل از طریق گرگر به گهر سال 50- ارتفاعات کرمان از سالهای 54 – 53، بهر آسمان، لاله زار، سورسبز چوبار، تفتان در حدود سال 55 – بخشی از کوههای خراسان و آذربایجان در سالهای بعد، در سال 91 هفت تنان و لاله زار، سال 56 – 55 دماوند از مسیر شمالی، دماوند از مسیر غربی در زمان ساخت پناهگاه سیمرغ که نقش مختصری هم در ساخت آن داشته اند.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: کانون کوه نوردان تهران – اتاق کوه دانشگاه صنعتی شریف در فاصله سالهای 47 تا 51

خدمات و فعالیت های ورزشی:

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد : تلاش در حفظ محیط زیست کوهستان از طریق دست یابی به راهکاری درست که نه مانع پیشرفت و توسعه بشود و نه منجر به از بین رفتن حیات جانوری و گیاهی بشود. ایشان جاده سازی بی رویه را باعث مرگ طبیعت کوهستان میدانند.