جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 5/5/1392       ساعت :  10 صبح    محل : دفتر شرکت        مصاحبه با : خانم/ آقای      ناصر حیدرپور
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : ناصر (غلامرضا)             نام خانوادگی : حیدرپور        متولد :  1316       اهل : بابل  (ساکن تهران)           شغل : بازنشستۀ سازمان تأمین اجتماعی – کارشناس حسابداری

تاریخ شروع کوهنوردی: از سال 1334 ورزش کوه نوردی را شروع کرده اند و مسیر پس قلعه تا آبشار دو قلو را به همراه فرد کوه نوردی طی کرده اند.

دوره ها و کلاس ها: در سال 42 در کلاس کارآموزی کوه نوردی فدراسیون شرکت کرده و دوره سنگ نوردی دیده اند که در آن آقای بشر دوست اول و ایشان دوم شدند. 

مربیان و راهنمایان: -

اولین صعود: در سال 35 در معیت آقای علیزاده به توچال صعود کردند.

مهمترین صعودها: سال 38 بازدید غار رودافشان – سال 40 صعود به بیستون و الوند – صعود زمستانی آزاد کوه در سال 43 به اتفاق آقای شهوندی و حسینی و خسروشاهی – در سال 43 صعود به قله دماوند از مسیر جنوبی – در سال 44 صعود به قله سبلان به اتفاق آقای ملک زاده – در سالهای 48 – 47 صعود نیمه کاره به دماوند – در سال بعد صعود مجدد به دماوند از جبهۀ غربی – صعود سبلان در سال 54 – صعود از مسیر شرقی به دماوند – صعود زمستانی علم کوه در سال 48 – صعود به اکثر قلل البرز مرکزی در فاصله سالهای 42 تا 55 – در سال 91 به اتفاق آقای مرتضی دزفولی راهپیمائی الموت تا 2000 و 3000 .

عضویت در باشگاه ها ونهادها: اولین عضویت ایشان در سازمان کوه نوردی پیکار و پس از آن به عضویت کانون کوه نوردان تهران در آمده اند. 

خدمات و فعالیت های ورزشی: به جز موارد فوق، نامبرده از سال 55 فعالیت کوه نوردی را کم کرده اند.

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: ایشان در جریان گفتگو اشاره به در دست داشتن حدود 1500 اسلاید و عکس از برنامه های مختلف کوه و صعودها کرده و قرار شد نسخه ای از آنرا در اختیار انجمن قرار دهند.