جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 20/6/1392                   ساعت : 15:15                 محل : منزل ایشان               مصاحبه با : خانم/ آقای    مهدی احمد سرتیپ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : مهدی             نام خانوادگی : احمد سرتیپ       متولد : 12/5/1323       اهل : تهران         شغل : بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی (ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی: 1333 از حدود 10 سالگی بهمراه پدرشان

دوره ها و کلاس ها: از 1337 آموزش غیر رسمی توسط آقای گیلان پور- فراگیری از طریق پدر- دوره مربی گری درجه یک اسکی از فدراسیون اسکی در سال 1350.

مربیان و راهنمایان: آقای گیلان پور- آقای محمد خاکبیز

اولین صعود: شیرپلا به همراه پدر در سال 33- توچال در سال 33 به اتفاق پدر.

مهمترین صعودها: 1337 اولین صعود به دماوند- علم کوه به اتفاق مرحوم دکتر محسنی و برادر خودش در سال 43 از طریق گرده آلمانها و سالهای 37 و 38 به اتفاق آقای کمپانی و محسن محسنی و خلیل عباسی توچال- سال 41 دخمه حصار به اتفاق آقای خلیل عباسی- صعود به مبلان فرانسه در 1973- 26 مورد صعود به دماوند و آخرین بار در سال 60.

عضویت در باشگاه ها ونهادها:

خدمات و فعالیت های ورزشی: از سال 1330 فعالیت کوه نوردی و اسکی در حضور پدر- قهرمانی دانشگاههای کشور 48- قهرمانی اسکی در ارتشهای جهانی 51 در سوئد- حضور در برنامه های فدراسیون بین المللی اسکی در 1973.

شاگردان:

پیام و پیشنهاد: