جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 16/8/1392           ساعت : 9:30                 محل : دفتر کار                              مصاحبه با : خانم/ آقای   مصطفی سلاحی
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : مصطفی(اکبر)          نام خانوادگی : سلاحی                متولد : 1319          اهل: همدان                     شغل : دبیر بازنشسته

تاریخ شروع کوهنوردی: بعلت زندگی در دامنه الوند اینجانب کوه نوردی را از حدود 1337 شروع کردم.

دوره ها و کلاس ها: کلاس کارآموزی کوه در فاصله سالهای 47- 42  با مربی گری آقای نجاح و در دوره کنگره سوم در شیرپلا به مربی گری آقای رحمدل و رستمی و حسین رضایی و اعظمی دوره کوه نوردی تکمیلی- دوره بعدی در سال       به مربی گری مربی خارجی آقای سپ و در سال 47 نیز یک دوره با مربی گری مربی اتریشی نیشل.

مربیان و راهنمایان: آقایان نجاح- رحمدل- رستمی- رضایی

اولین صعود: ارتفاعات همدان و نهایتاً قلل الوند

مهمترین صعودها: صعود به قله میهم، بدر و پریشان و پنجه علی قلل اطراف سنندج در سال 38- صعود به قله شیخ علی خان پراو در سال 41- صعود به قله شاهو در سالهای 43- 40- بازدید از غار کرفتو و آتشکده آذر گشب در سال 43- صعود به قله توچال در سال 44- سرکچال و خلنو و کلون بستک در سال 44- اکثر قلل البرز مرکزی تا قبل از سال 1345- آزاد کوه- یخچال کوه- کمان کوه سال 45- صعود به قله سبلان در سال 46- صعود به سهند و جام و درفک- سه بار صعود به دماوند که یکبار از جبهه جنوبی و یکبار از جبهه شرقی در سالهای 46- 45- صعود به علم کوه از حصارچال سال 45- صعود به اشتران کوه قلل سبزان و گل گهر در دو مرحله در سال 46- زرد کوه قله شاه شهیدان- قله شیرکوه سال 44-43- قله کرکس در سال 44 و در سال 39 به اتفاق فریدون اسماعیل زاده و حسن و اصغر ابریشمی غار علیصدر- سال 42 به اتفاق گروه 14 نفره مجدداً از دریاچه های غار علیصدر بازدید داشتند.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: گروه کوه نوردی متحد همدان – عضو اتاق کوه دانشکده علوم اداری.

خدمات و فعالیت های ورزشی: شرکت در ساخت پناهگاه الوند در سال 45- برنامه های دوره ای آموزش به کوه نوردان جوانان همدانی- عضو اتاق کوه دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی از سال 1348- آموزش دانشجویان همنورد و اجرای برنامه های گروهی طبیعت گردی در دوران دانشگاه و در حدود سالهای 55- 49 مانند فشم- نوشهر- شهمیرزاد- فولاد محله به بهشهر- الموت به شهسوار. پیاده روی شهرکرد به ایذه و صعود به قله بزیمانی. بازدید از روستای عرب گامیش در مسیر صعود به کوتل بیده زن.

شاگردان:
پیام و پیشنهاد: