جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 1392/07/20             ساعت : 15           محل : دفتر شرکت               مصاحبه با : خانم/ آقای    محمود فتوحی
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : محمود        نام خانوادگی :  فتوحی              متولد : اسفند 1315          اهل : ساوه          شغل : بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ شروع کوهنوردی: در سالهای 32-30 با راهنمائی استاد کیفام میناسیان وارد عرصه کوهنوردی شده اند و به اتفاق همکلاسی هایشان از جمله آقای شیوری با حضور در برنامه های صعود در ارتفاعات شمال تهران و از جمله شیرپلا ادامه دادند.

دوره ها و کلاس ها: ابتدای آموزش فنی ایشان زیر نظر آقای حسین رضایی مربی باشگاه تهران در بندیخچال، در سال 1335 فدراسیون کلاس کارآموزی دایر کرد که در آن آقای ناصر رستمی اول و ایشان دوم شدند و 8 نفر بعدی نیز از باشگاه ایشان و همه شاگردان ایشان مانند آقای امیر علایی و مفیدی در سال 36 در کلاس مربی گری فدراسیون به مربی گری آقای میناسیان شرکت کردند و نفر سوم شدند و آقای امیر علایی دوم و آقای رحیم بدر اول شدند.

مربیان و راهنمایان: مربیان ارشد کوه نوردی آقایان رحم دل و قدیری و کتبه ای.

اولین صعود: صعود به قله توچال در سال 1334 به اتفاق آقایان خوش پیکران و شیوری.

مهمترین صعودها: در سال 35 اولین صعود به دماوند در یک گروه 4 نفره به اتفاق آقای شیوری و خسرو پیروز (فرزند سرهنگ پیروز از مؤسسین تله اسکی دربند) صعود به علم کوه در سال 1341 به اتفاق دو همنورد و دو راهنما که یکی بنام علی محمد فرخی را بیاد دارند و شب مانی زیر چادر انفرادی ارتش و صعود از مسیر گرده آلمانها و یک مورد صعود خارجی به کوه های ماترهورن در سوئیس و سال 1385 صعود محدود به دماوند. سال 41 و 55 نیز صعودهای دیگر به دماوند و در سال 50 صعود زمستانی به توچال.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: با معرفی آقای خوش پیکران وارد باشگاه کوه نوردی تهران شدند، بعدها به اتفاق آقای شیوری و خوش پیکران باشگاه فردوسی را افتتاح کردند.

خدمات و فعالیت های ورزشی: در زمان ریاست آقای رفعتی افشار ایشان عضو کمیته فنی و مدتی نیز مسئول کمیته فنی و مربی اتاق کوه دانشگاه تهران و در زمان آقای دکتر ذکائی دبیر سازمان کوه نوردی- عضو هیئت مدیره مجمع عمومی سازمان کوه نوردی.

شاگردان: از آقایان امیر علایی و مفیدی نام بردند.

پیام و پیشنهاد: توصیه به جوانان که تنهایی کوه نوردی نکنند بویژه اگر آموزش ندیده اند و بصورت دسته جمعی اقدام کنند، بویژه به هیمالیانوردان هم توصیه می کنم در جریان گفتگو اشاره به فوت آقای ابراهیم نورای در علم کوه- یاد آوری آقای فریدون نجاح- اشاره به آقای امیر فیض اولین سنگنوردی که خودش وسایل کوه و سنگنوردی را وارد کرده اند.