جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 14/8/92                                 ساعت : 16:17             محل : دفتر شرکت                مصاحبه با : خانم/ آقای    محمدرضا پیل آرام 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : محمدرضا               نام خانوادگی : پیل آرام            متولد : 2/1/1325           اهل: تهران            شغل : بازنشسته صدا و سیما- مدرس رشته فیلم برداری (ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی: از زمان دبیرستان و رفتن به شیرپلا در سال 42-41

دوره ها و کلاس ها: دوره سنگنوردی در کانون به مربی گری آقای فیروز بهی، قالیباف و رنجبر- دوره های تکمیلی یخ و برف از طریق کانون- یک دوره امداد و نجات و کمک های اولیه در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.

مربیان و راهنمایان: آقایان فیروز بهی- قالیباف.

اولین صعود: قله های شمال تهران مانند کلون بستک

مهمترین صعودها: علم کوه در سال 43 به اتفاق آقای حسین صادقی و آقای جعفر بهدادنیا(محمدزاده) طی 15 روز همه قلل آنرا صعود کردند، دماوند از سال 45- 44 به بعد 8 مورد صعود- صعود به اشترانکوه تا چلگرد 30 روزه به اتفاق آقای شهوندی و قلل اطراف سال 53 تخت شاه- در سال 56 به همراه هیئت اعزامی هیمالیا در برنامه شناسایی اورست صعود تا ارتفاع حدود 8000 متر به اتفاق آقای رابوکی و مهدی زاده- قله کرکس و اغلب قلل البرز مرکزی- سال 42 ناز و کهار.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: از سال 42 به بعد عضو کانون شدند- ارتباط با انجمن مرکزی کوه نوردان.

خدمات و فعالیت های ورزشی: در حد صعودهای مذکور

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: باید فرهنگ کوه های ایران را تهیه و در اختیار کوه نوردان و جامعه قرار داد مشتمل بر رفتار، عادات، شیوه های تولید جوامع روستایی کوهستانی و هر آنچه مربوط به کوه میشود. بویژه در مورد دماوند این اثر ملی باید کتاب جامعی در حد یک فرهنگنامه یا دائره المعارف تهیه و در دسترس قرار گیرد. پیشنهاد می کنند انجمن شماره تلفن کلیه نهادها و باشگاهها را روی کارتهایی در اندازه 15 × 10 تهیه و در بین جوانان مراجعه کننده به کوهستانهای شمال تهران توزیع کند.