جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 10/6/1392            ساعت : 15      محل : منزل ایشان                      مصاحبه با : خانم/ آقای    خوان یغما  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : محمد حسین           نام خانوادگی : خوان یغما        متولد : 1/11/1306         اهل : تهران                شغل :

تاریخ شروع کوهنوردی: از سال 1324 منفرداً و از سال 1325 به اتفاق دوستان و بعدها با گروهی بعنوان انجمن رفیقان در سالهای 31-30 که علاوه بر بخشهای ورزشی، فعالیت های هنری و فرهنگی نیز داشت.

دوره ها و کلاس ها: -

مربیان و راهنمایان: -

اولین صعود: در سال 25 ارتفاعات شمال تهران و توچال

مهمترین صعودها: صعودهای متعدد در سالهای 30 تا 40 به دماوند – قله الوند – قله کرکس 31- قلل البرز مرکزی و بویژه توچال- سال 42 پراو- پلنگ چال و مسیر امامزاده داوود 26-25 به اتفاق زنده یاد بالکانی – غارهای رودافشان – یخ مراد- مغان و خربس قشم

عضویت در باشگاه ها ونهادها: انجمن رفیقان 31-30، در سال 34-33 سازمان پیکار (در واقع تغییر نام یافته انجمن رفیقان پس از کودتا) از سال 38 عضو کانون کوه نوردان تهران (در واقع تغییر نام پیکار) و با سمت دبیر کانون.

خدمات و فعالیت های ورزشی: دبیر کانون کوه نوردان از سال 1338- حضور در مدیریت باشگاه کوه نوردی پیکار- حضور در هیئت تحریریه نشریه هفته نامه کوه نوردان در سال 41.

شاگردان:

پیام و پیشنهاد: ورزش کوه نوردی شکست خورده و پیروز ندارد همه با هم به قله میرسند، بنابراین میشود آنرا ورزش وحدت نامید.
کوه آموزد به ما آزادگی
در رفاقت، یکدلی، مردانگی
کوه باشد جایگاهی ارجمند
انبیاء در کوه پیغمبر شدند.