جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 18/6/1392                   ساعت : 18:30                        محل : منزل ایشان               مصاحبه با : خانم/ آقای    محمد خاکبیز
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : محمد علی              نام خانوادگی : خاکبیز                 متولد : 1298             اهل : تهران                شغل : بازنشسته نیروهای مسلح

تاریخ شروع کوهنوردی: از حدود سالهای 1314 به بعد کوهنوردی را شروع کرده اند و در فاصله 15 تا 27 بیشتر قلل البرز مرکزی را صعود کرده اند.

دوره ها و کلاس ها: گذراندن دوره کوه نوردی در سال 1329 در فرانسه.

مربیان و راهنمایان:

اولین صعود: قله توچال در سال 1315

مهمترین صعودها: توچال 1315- صعود از دیواره بیستون سال 1327 به اتفاق آقای مهندس نوروزی و حسین هاشمی- 1335 علم کوه تخت سلیمان و سرپرستی گروه 29 نفره- قله هزار مسجد خراسان در مهرماه سال 1342- صعود ممبلان فرانسه 1330- صعود به فوجی یاما ژاپن- صعود به ارتفاعات تبت تا ارتفاع 7500 متر- مرداد 1341 سرپرستی افسران ایرانی در صعود مشترک افسران ارتش های ایران و انگلیس به قله دنا- فروردین 57 سرپرستی هیئتی از منتخبین هیمالیا در صعود به دماوند و صعود به آبشار یخی- صعود به قله مونت ویتنی آمریکا.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: باشگاه کوه نوردی سرباز-

خدمات و فعالیت های ورزشی: در 1329 در مدرسه کوه نوردی شامون فرانسه، در 1330 در فرانسه موفق به دریافت نشان گردیدند- در 1334 انتخاب       چهارمین رئیس فدراسیون کوه نوردی کشور – رئیس هیئت بنیاد هیمالیا در چند دوره و در 1355 سرپرست تیم کوه نوردی ایران و ژاپن در صعود به مانسلو- برگزار کننده اردوهای کوهنوردی طی سالهای 1335 و1336- برگزار کننده اولین و دومین کنگره های کوه نوردی ایران در شیراز 1335 بمدت دو هفته و در مشهد سال 1336.

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: -