جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 12/10/1392                  ساعت :  10 صبح               محل : منزل ایشان                مصاحبه با : خانم/ آقای   ابراهیمی 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : محمد علی (بهمن)          نام خانوادگی : ابراهیمی        متولد : 1320       اهل: تهران         شغل : بازنشسته وزارت ارشاد (فرهنگ و هنر)

تاریخ شروع کوهنوردی: از سال 7- 1336 که در هنرستان صنعتی بودند و با دوستان گروه کاوه مانند آقای کلانتری و صفرزاده، تا سال 1339 که به اتفاق آنان قلل البرز (شمال تهران) را کوه میرفته اند.

دوره ها و کلاس ها: دوره کارآموزی در سال 53-52 با مربی گری پیتر دوره امداد و نجات فدراسیون.

مربیان و راهنمایان: آقای اعظمی راهنمای بزرگ ایشان- آقای رحمدل و آقای مارکاریان و آقای میناسیان.

اولین صعود: توچال در سال 1338 به اتفاق دوستان گروه کاوه.

مهمترین صعودها: توچال سال 1338- صعود به قلل مختلف البرز که از ارتفاعات لواسان شروع و در جادۀ چالوس گچسر خاتمه یافت. بیشتر قلل البرز مرکزی را در فاصله سالهای 40 تا کنون البته تا آستانه سالهای 80.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: عضو هیئت هیمالیا- عضو گروه نجات فدراسیون- عضو گروه کوهنوردی کاوه- و منشی فدراسیون

خدمات و فعالیت های ورزشی: حضور در نشر بولتن های کوه فدراسیون و فعالیت دوازده ساله بعنوان منشی فدراسیون کوه نوردی و جمع آوری تاریخچه کوه نوردی و اسناد مربوطه بعنوان یک کار شخصی و انتشار کتاب دماوند کوه در سال 58.

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: در گذشته کوه بود و آدمهای کوه، امروز بنظر میرسد به مسائل تجاری آلوده شده و هدف برخی از کوه نوردی تحصیل درآمد شده، که جالب نیست و از آن معنویت کمی دوری گرفته است.