جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 12/8/1392               ساعت :  15                    محل : دفتر کار                      مصاحبه با : خانم/ آقای   کیومرث بابازاده  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : کیومرث                 نام خانوادگی : بابازاده                متولد : 1323               اهل: کرمانشاه                شغل : -     ساکن تهران

تاریخ شروع کوهنوردی: 1339 در حدود 16 سالگی

دوره ها و کلاس ها: کارآموزی سنگنوردی – کارآموزی یخ و برف- کلاسهای تکمیلی- اسکی کوهستان- سال 52 کلاسهای مربی گری یخ و برف پیشرفته در فرانسه. 

مربیان و راهنمایان: محمود فتوحی- فریدون نجاح

اولین صعود: اسفندماه سال 1339 قله پرارو کرمانشاه. 

مهمترین صعودها: اولین صعود ایرانی در دیواره علم کوه در سال 48-47، اولین صعود روی دیواره بیستون سال 48- یخچال غربی علم کوه، دیواره تزرجان- لجور اراک- یخچال شمالی سبلان.
در صعودهای خارجی تیم آرش به تریخ میل هندوکش به ارتفاع 7707 متر در سال 55 و تا ارتفاع 7550- مدیریت اولین تیم اعزامی به مسیر جدید در هیمالیا تیم آرش با درجه TD مثبت (خیلی سخت) در سال 88 و در سال 90 همان مسیر و در سال 92 گشایش مسیر برودپیک که متأسفانه با آن حادثه دردناک توأم شد.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: تا سال 42 بصورت آزاد کوه نوردی می کردند و سپس عضو سازمان کوه نوردی و اسکی ابرمرد شدند و در سال 48 یک سازمان به نام گروه کوه نوردی آرش را تأسیس کردند و تا کنون هم در آنجا با عنوان مدیر مشغول فعالیت هستند.

خدمات و فعالیت های ورزشی: دایر نمودن کلاس های سنگنوردی و یخ نوردی بطور مداوم- کارهای فرهنگی کوه نوردی و از جمله در سال 52 تأسیس انجمن مرکزی کوه نوردان به اتفاق عده ای از دوستان- در زمان انقلاب شورای کوه نوردی تهران که از اعضاء مؤسس و مسئول فنی آن نیز بودند که تا سال 61 فعال بود و بعد بدلیل مسایل سیاسی از هم پاشید. در سال 77 ایجاد انجمن کوه نوردان به اتفاق چند تن از دوستان و همنوردان که تا کنون فعال است و از سال 83 تا 87 نیز عضو هیئت مدیره آن بوده اند.

شاگردان:
پیام و پیشنهاد: پیام من برای تشکل های کوه نوردی اینست که گرچه این تشکل ها قدیمی اند و گرچه همه چیز در حال تغییر است اما بانی این تشکلها با همان روح مردمی قدیمی حرکت کنند. اگر به دولت وابسته باشند همواره ناخواه  جنبه سیاسی به خود می گیرند و بهتر آنست که بصورت تشکلهای مردمی کوه نوردی باقی بمانند و فعالیت اجتماعی و حرفه ای داشته باشند.