جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 25/8/1392                  ساعت : 14:30             محل : منزل ایشان               مصاحبه با : خانم/ آقای    صادق کرباسی
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : صادق              نام خانوادگی :  کرباسی              متولد :       (1315/2/3)/(1313/9/9)           اهل: همدان            شغل : بازنشسته جواهرسازی

تاریخ شروع کوهنوردی : نیمه تیر سال 1328

دوره ها و کلاس ها : کلاس کارآموزی کوه نوردی در سال 1335- کلاس مربی گری در سال 1341 و دوره تکمیلی نجات در کوهستان در سال 45 به مربی گری هابلر- مربی نجات در کوه سال 47 به مربی گری هانس نویژ.

مربیان و راهنمایان : مرحوم نوایر میناسیان- مرحوم فض الله امیر علایی و همچنین آقای رحمدل.

اولین صعود : قله الوند در 15 سالگی.

مهمترین صعودها : صعود به قله دماوند در سال 39- صعود به قله علم کوه در سال 41- صعود به قله دنا در سال 50- زرد کوه بختیاری در سال 48- اشتران کوه در سال 1337- اکثر قلل البرز مرکزی از فاصله سالهای 35 تا 45.

عضویت در باشگاه ها ونهادها : عضو هیئت مؤسسین سازمان کوه نوردی آزاد همدان (شعبه تهران) به اتفاق آقای خواجه زاده و مرحوم وجدان جوش و مرحوم حسن قیری- از سال 32 عضو باشگاه فردوسی گروه کوه نوردی البرز- از سال 60 عضو جاوید باشگاه دماوند.

خدمات و فعالیت های ورزشی : در جریان طبیعت گردی کشف چاه دیو در ده آب سنجد در فاصله اردستان و موچه خورت در جنوب کرکس به اتفاق آقای شکرابی و جواهر پور- در سال 29 کشف چاه بکیجه در همدان به اتفاق آقای حسین خواجه زاده و حن قیری- اداره و مربی گری هیئت از سال 60 کلاس آموزش کوه نوردی و سنگنوردی و یخ و برف و حضور و سرپرستی اردوی 12 روزه علم کوه جهت آموزش- کلاس های ویژه دانشجویان تربیت بدنی از طریق فدراسیون، آموزش بهمن شناسی در شمشک در سال 51 – از سال 41 تا سال 57 عضو کمیته فنی فدراسیون.

شاگردان : خیلی از مربی های کنونی.

پیام و پیشنهاد : در خواست اینجانب فعالیت مجدد انجمن مربیان است و از انجمن میخواهم که در این زمینه پیش قدم شوند- در خصوص واژه پیشکسوت بازده یک کوه نورد و تأثیر او را بر این ورزش و جامعه در نظر گرفته شود.