جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 26/6/1392              ساعت : 18:30                 محل : دفتر تعاونی کانون               مصاحبه با : خانم/ آقای    فرامرز مقدم 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : فرامرز          نام خانوادگی :  مقدم              متولد : 1327              اهل : تهران         شغل : بازنشسته سازمان میراث فرهنگی- فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران(ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی : از حدود سال 45 در محضر برادرشان فرهاد مقدم که عضو کانون بودند و همچنین در دانشگاه شیراز بعد از آشنایی با آقای معرفت از کوه نوردان و غارنوردان بنام شیراز.

دوره ها و کلاس ها : دوره های کوه نوردی کانون کوه نوردان و نیز دوره سنگنوردی نزد استاد عرضی در دانشکده فنی.

مربیان و راهنمایان : آقای فرهاد مقدم- استاد عرضی.

اولین صعود : ارتفاعات شمال تهران.

مهمترین صعودها : در سال 1350 به اتفاق فرهاد مقدم، ناصر حیدر پور، نصرالله اثباتی از کانون کوه نوردان تهران صعود به قلل علم کوه، تخت سلیمان، گردونکوه، لشگرک بزرگ. 

عضویت در باشگاه ها ونهادها : اتاق کوه دانشکده – کانون کوه نوردان تهران.

خدمات و فعالیت های ورزشی : -

شاگردان : -

پیام و پیشنهاد : اگر ورزش کوه نوردی را ورزش ملی مان بدانیم مصداق صحیحی دارد بدلیل حضور بی تکلف و راحت همگان، باید به حضور پهلوانی کوه نوردی توجه شود. آشنایی با زوایای مختلف کوه نوردی که نهایتاً منجر به آشنایی با طبیعت ایران و ایران شناسی گردید، در همۀ لحظات زندگی ایشان تأثیر عمیقی داشته است.