جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 15/8/1392          ساعت :                            محل : دفتر کار                مصاحبه با : خانم/ آقای    علی اکبر صداقتی 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : علی اکبر           نام خانوادگی : صداقتی       متولد : 1336       اهل: سنگسر سمنان       شغل : کارمند برق منطقه ای تهران (ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی: آشنایی با کوه از کودکی اما شروع کوه نوردی جدی از سال 48

دوره ها و کلاس ها: اولین دوره ها از طریق اتاق کوه دانشکده پلی تکنیک و فنی تهران

مربیان و راهنمایان:

اولین صعود: در ارتفاعات شمیرانات و توچال

مهمترین صعودها: در سال 1350 به اتفاق برادرشان صعود به قله دماوند- اکثر قلل البرز مرکزی (و شرقی و غربی)- صعود زمستانی خلنو- صعود به سبلان- صعود به اشتران کوه – صعود زمستانی سال 68 به دماوند به اتفاق باشگاه بیستون- صعود از جبهه شمالی دماوند.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: ارتباط با گروه کوه نوردی بیستون در سال 55 از طریق برادرشان که عضو بودند- ارتباط با افراد مختلف باشگاههای آرش، دماوند، اسپیلت- گروه کوه نوردی برق تهران- از حدود سال 80 عضویت در انجمن و فعالیت در هیئت مدیره .

خدمات و فعالیت های ورزشی: تأسیس گروه کوه نوردی برق و انجام دوره های آموزشی از جمله یخ و برف و سنگنوردی – مشارکت در تجهیز دفتر انجمن کوه نوردان ایران- ایجاد کانون اسکی برق تهران و آموزش سالیانه حدود 80 نفر به کارآموزان جدید.

شاگردان:
پیام و پیشنهاد: ایشان پیشنهاد دارند که علاوه بر تلاش در جهت آموزش های لازم در جهت حفظ محیط زیست، کوه نوردان گیاهان دارویی کوه را جهت استفاده درمانی شناسایی کنند و حتی انجمن یا سایر نهادها آموزش مرتبط با شناسایی و کاربرد گیاهان دارویی مفید و موجود در کوه و طبیعت را در دستور برنامه های خود قرار دهند.