جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 7/5/1392         ساعت : 14      محل : دفتر انجمن حفظ محیط کوهستان         مصاحبه با : خانم/ آقای   عبدالله اشتری  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : عبدالله          نام خانوادگی : اشتری نجفی        متولد : خرداد 1332         اهل : تهران                شغل : کارشناس محیط زیست کوهستان (ساکن تهران)

تاریخ شروع کوهنوردی: از خردسالی شاید حدود 5 سالگی کشش و عطش بالا رفتن از کوه در وجودم بود و از سیزده سالگی حدود سالهای 46-45 بصورت مرتب مسیرهای مختلف البرز مرکزی را پیموده ام.

دوره ها و کلاس ها: در ایران قبل از انقلاب 57 دوره دوازدهم آموزش مربی گری درجه 3- در فاصله 54-52 در آمریکا آشنایی با بخشی از متون سنگنوردی – در اواخر 54 در بلژیک فراگیری مواردی از کوه نورد بلژیکی رنسان

مربیان و راهنمایان: -

اولین صعود: کوه های شمال تهران.

مهمترین صعودها: در فاصله سالهای 46 تا 50 اغلب قلل البرز مرکزی – 55 قله هفت خوانی – 60 قله هفت خوانی از سپه سالار – 62 پسندکوه در دو مرحله یکبار صعود زمستانی- 63 صعود سه سنگ و چپکرو و مسیریابی آن – 65 دیوارۀ بیستون.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: از سال 51-50 عضویت در کانون کوه نوردان تهران- از سال 50 ارتباط غیر رسمی با باشگاه دماوند.

خدمات و فعالیت های ورزشی: از سالهای 63-62 تدریس در کلاسهای سنگ نوردی شیرپلا و آموزش تئوری- توجه به مسائل فنی سنگنوردی و ارائه به جوانان- تدریس تغذیه در کوه در 66-65 – تحقیق و بررسی مسیریابی بعنوان موردی که همیشه موجب بروز تلفات میشد – تحقیق در خصوص گزارش نویسی و آموزش مسائل اصلی کوه نوردی در گزارش ها- ترجمه کتاب طب در کوه نوردی و استفاده از آن در کلاسهای آموزشی- از سال 72 بیشتر وقت و فعالیت ایشان در انجمن حفظ محیط زیست کوهستان متمرکز شده است.

شاگردان: بیاد ندارند کمتر از مربیان و یا شاگردان گفته اند.

پیام و پیشنهاد: بیشتر کوه نوردان جوان فاکتور ارتفاع را در کارشان مهمترین شاخص تلقی می کنند. این یکی از ارزش های صعود است، فصل و وضعیت مسیر دو مورد با اهمیت دیگر است. من جوانان را به دقت، ریزبینی، تحقیق و مطالعه دقیق هر سه بخش ارزش صعود توصیه می کنم. علاوه بر آن متأسفانه صعودهای برون مرزی تبدیل به آفتی شده که در بین افراد جوان موجب پریدن از پله اول به 5 و یا 7 شده، در نتیجه ده پله را بطور عادی دنبال نمی کنند و شاید یکی از دلایل تلفات زیاد سالهای اخیر هم همین باشد. در خاتمه : کوه باید با دل آدم ارتباط داشته باشد، ارتباطی عمیقاً عاطفی که آدم را به سمت بی نیازی و شیدایی می برد.