جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ :     3/5/1392   ساعت :  19    محل : پارک فدک – نارمک        مصاحبه با : خانم/ آقای      عباس حسینی
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : عباس              نام خانوادگی : حسینی           متولد :     1314          اهل : تهران               شغل : بازنشستۀ نیروی مسلح در سال 1362

تاریخ شروع کوهنوردی: از حدود سالهای 40، در حدود 26 سالگی

دوره ها و کلاس ها: کلاس های آموزش کمک های اولیه جمعیت شیر و خورشید سرخ

مربیان و راهنمایان:

اولین صعود:

مهمترین صعودها: چندین صعود به دماوند به اتفاق آقایان هادی شهابی، حسین صادقی – دو بار صعود به آزاد کوه و در سال 45 صعود زمستانی به آزاد کوه به همراه آقای شهوندی – صعود به سبلان از مسیر شرقی در سال 43 و صعود از مسیر غربی در سال 58 به همراه یک گروه 25 نفری – صعود به اکثر قلل البرز مرکزی و کرکس در سال 46

عضویت در باشگاه ها ونهادها: فقط از سال 42 عضو کانون کوه نوردان تهران هستند.
خدمات و فعالیت های ورزشی: حدود نیم قرن عضویت در هیئت مدیره کانون کوه نوردان تهران – مسئول مالی کانون

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: ایشان کوه نوردی را ورزش انسان ساز و جوانمرد پرور قلمداد می کنند .