جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 1392/09/04                    ساعت :     14                 محل : منزل ایشان (کرج)         مصاحبه با : خانم/ آقای   سیدرضا دزفولی 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : سیدرضا             نام خانوادگی : دزفولی              متولد : 1312         اهل: تفرش                شغل : بازنشسته شرکت بایر ایران (پارس دارو) ساکن کرج

تاریخ شروع کوهنوردی: از سال 1338

دوره ها و کلاس ها: کلاس کارآموزی کوه در حال 1338، کلاس مربی گری درجه یک فدراسیون در سال 41 دوره مربی گری در علم کوه. 

مربیان و راهنمایان: آقای امیر علائی

اولین صعود: توچال

مهمترین صعودها: قله دماوند در سال 40- قله الوند در سال 40- قله سبلان- شیرکوه یزد- بیشتر قلل البرز مرکزی- غار علیصدر همدان به اتفاق آقای واسعی- غار گل زرد- قله دنا- قله سی سخت و در سالهای بعد بیش از 20 مورد صعود به دماوند به عنوان سرپرست، تخت سلیمان علم کوه.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: گروه کوه نوردی سازمان بیستون.

خدمات و فعالیت های ورزشی: بجز موارد فوق مربی گری در فدراسیون کوه نوردی

شاگردان: آقای مریخی- آقای دزگر- آقای والی- آقای رضا سمندر.

پیام و پیشنهاد: فقط و فقط آموزش کوه نوردی و اصول آن به جوانان.