جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 1392/09/02                               ساعت :   16                 محل : منزل ایشان               مصاحبه با : خانم/ آقای    مرتضی رحیم پناه
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : مرتضی             نام خانوادگی : رحیم پناه                متولد :  1311         اهل: تهران              شغل : بازنشسته وزارت راه و ترابری در حال حاضر ساکن دماوند هستند.

تاریخ شروع کوهنوردی: 5 فروردین 1327 به اتفاق همکلاسیها در مسیر پس قلعه- یادآوری از آقای عبدالواحد خنجی و آقای فیروز بهی.

دوره ها و کلاس ها: رسماً دوره ای ندیده اند.

مربیان و راهنمایان: آقای اکبر بشر دوست، آقای شیخلی، آقای عبدالواحد خنجی، آقای دکتر محمدرضا آهویی.

اولین صعود: توچال در سال 1327.

مهمترین صعودها: کلون بستک، خلنو، سماموس سال 39، خرسنگ سال 53، سیاه کوه سال 64-63، سبلان سال 70، علم کوه بطور نیمه کاره سال 40، اولین صعود قله دماوند در سال 35-34 به اتفاق آقای عباس علیزاده، صعود به قالیه کوه به اتفاق آقای علیزاده و آقای عبدالواحد خنجی و آقای دکتر محمدرضا آهویی و دکتر انواری در سال 35، اولین بار حضور در برنامه غار بورنیک به اتفاق آقای شیخلی و ناصر حسام زاده، غار لوخمیره به اتفاق آقای شیخلی و غار انبهون به اتفاق آقای شیخلی برای اولین بار در سالهای 36-35، صعود زمستانی به کلون بستک برای اولین بار به اتفاق آقای ناصر حسام زاده در سال 1336- صعود زمستانی در سال 32 به توچال.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: عضو گروه کوه نوردی باشگاه تهران در سال 1-1330- باشگاه دارایی به مدیریت آقای محب- باشگاه شعاع- سازمان بیستون در سال 1334 عضو هیئت مؤسس باشگاه بودند.

خدمات و فعالیت های ورزشی: علاوه بر موارد صعود فوق، درج مقالاتی بقلم ایشان در مجله کوه نوردان در چند شماره.

شاگردان: -

پیام و پیشنهاد: توجه به جوانانی که مراجعاتشان به کوه هرز میرود و با توجه به عدم وجود فدراسیونی که مسئول باشد، وظیفه انجمن بیشتر می شود. تنظیم اساسنامه یا منشوری جهت ورزش کوه نوردی توسط فدراسیون یا هر مرجع ذیصلاح دیگر و همچنین شرح وظایف فدراسیون و ریاست آن تدوین شود. تنظیم آیین نامه انظباتی برای همه باشگاهها و سازمانهای کوه نوردی با حضور نمایندگان کوه نوردان و تماس مداوم ریاست فدراسیون با باشگاهها و گروه ها و سازمانها و نهادهای کوه نوردی.