جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 23/6/1392                     ساعت : 15:20                     محل : منزل ایشان              مصاحبه با : خانم/ آقای   داوود محمدی فر
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : داوود                      نام خانوادگی : محمدی فر                متولد : 5/4/1311           اهل : شهرری          شغل : بازنشسته بانک صادرات

تاریخ شروع کوهنوردی : از سال 1326 حدود 15 سالگی با کوه نوردی در اطراف شاه عبدالعظیم شروع شد. اما رسماً از زمان 28 مرداد 32 و بعد از کودتای دکتر مصدق بصورت جدی.

دوره ها و کلاس ها :
مربیان و راهنمایان :
اولین صعود : توچال در 1332

مهمترین صعودها : در سال 35 صعود به قله دماوند- علم کوه 37- 36، صعود زمستانی به قله دماوند 1336 به اتفاق آقای حسین عسگری و حسین حاج کریمی- صعود به بعضی از قلل البرز مرکزی- صعود به سبلان- صعود زمستانی به قله دماوند در 1341- صعود به علم چال 35- صعود به قله خلنو 36- شهریور 36 قله دماوند به سرپرستی اکبر بشردوست- توچال در 1337 به اتفاق مصطفی منتظم و فتح الله ابراهیم- علم کوه به اتفاق دکتر آهویی و فیروز بهی در سال 44.

عضویت در باشگاه ها ونهادها : در ابتدا به اتفاق عده ای از دوستان سازمان کوه نوردی تنسینگ هیلاری در سال 34 را ایجاد کردیم- سازمان پیکار- باشگاه تهران- کانون کوه نوردان تهران بعنوان عضو مؤسس در سال 38- در سال 1340 عضو هیئت مدیرۀ فدراسیون و مسئول کمیته اجرایی- عضو کمیته فنی فدراسیون- باشگاه دارایی در سال 1355.

خدمات و فعالیت های ورزشی : علاوه بر موارد فوق خدمات فرهنگی مرتبط از جمله تدوین و نگارش کتب اختصاصی ورزش کوه نوردی در حدود 17 عنوان از جمله روزشمار تاریخ کوه نوردی و فرهنگ کوه نوردی و غارنوردی و با توجه به اهمیتی که دماوند نزد ایشان دارد در صدد نگارش و چاپ کتابی با عنوان دائرت المعارف دماوند هستند.

شاگردان :

پیام و پیشنهاد : باید کاری کرد که از طریق همه مجامع موجود ورزشی و فرهنگی راه نویی بسوی ورزش کوه نوردی ایران باز شود.