جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

«انجمن کوه نوردان ایران »
گفتگو با بزرگان و پیشکسوتان کوه نوردی
تاریخ : 1392/07/23                 ساعت : 12             محل : دفتر ورزشهای کوه- قله شیر       مصاحبه با : خانم/ آقای  خلیل عباسی
-----------------------------------------------------------------------------------------------
نام : خلیل                 نام خانوادگی : عباسی                  متولد : 1300                   اهل: تهران                 شغل : بازنشسته

تاریخ شروع کوهنوردی: در حدود سال 1313 در 12 سالگی کوه را شروع کردند و به اتفاق دوستان و هم محله ای ها به کوه های شمال تهران می رفتند. میفرمایند در آن روزها کوه نوردی همواره با خطرات همراه بود و بیاد میآورند که از کافه عبدالله ریش تا خود توچال به دفعات بهمن می آمد و در شرایط آنسالها بدون تجهیزات درواقع کوه نوردی یک نوع ورزش رزمی بود.

دوره ها و کلاس ها: شرکت در کلاسهای آقای کاظم گیلان پور

مربیان و راهنمایان: آقای امیر حسین امیر فیض و آقای کاظم گیلان پور از پیشکسوتان ورزش کوه نوردی کشور.

اولین صعود: قله توچال حدود سال 1314

مهمترین صعودها: بعد از توچال در سال 1329 بیشتر قلل البرز مرکزی، در سال 1330 هفت تنان زرد کوه به اتفاق آقای هوشنگ محیط و جلیل کتیبه ای، در خرداد سال 38 قله الوند همدان به اتفاق آقای ناصر رستمی، اصغر خوشگو و یک کوه نورد آلمانی و آقای محمد دزفولی- در مرداد سال 38 صعود به سبلان به اتفاق آقای ناصر رستمی، عیسی الهی، محمد جهان بین و عباس شاهرخی با سرپرستی خود ایشان، در سال 41 صعود از دیوارده دخمه حصار- دنا- سیاه کو- پسند کوه.

عضویت در باشگاه ها ونهادها: در سال 1319 عضو هیئت مؤسس باشگاه تاج به اتفاق آقای علی رستمی، آقای ابوترابی و آقای نصیری و آقای امین.

خدمات و فعالیت های ورزشی: از جمله خدمات ایشان همکاری در نصب اولین تله اسکی در سال 1327 در همین محل دربند و نیز همکاری در ساخت پناهگاه اسپید کمر به سرپرستی سرهنگ عبدالباقی یحیائی از مسئولین فدراسیون کوه نوردی (به گفته ایشان بین سالهای 30-27) و ذکر نام همنوردانی مانند آقای محیط، آقای بیگ لو، آقای شریف در جریان ساخت پناهگاه- شرکت در اردوی شیراز در سال 31 به اتفاق آقای میناسیان- کریم بختیار، قدیری، دشتیان و به سرپرستی آقای شکویی.

شاگردان:

پیام و پیشنهاد: در جریان گفتگو یادی از آقایان : مهندس نوروزی، قدیری و رفعتی افشار، با اشاره به عکس نامبردگان در دفتر هیئت می کنند و همچنین یادی از آقای محمود اجل که شب قبل از روز مرگشان در منزل ایشان مهمان بوده اند.