جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

از سال 1334 كه برادران اميدوار به عنوان نخستين ايرانيان ، دست به فعاليت كوه نوردي در كوه هاي بلند خارج از كشور زدند و قله ي 5500 متري نور سينگ را در نپال صعود كردند ، تا به امروز ده ها قله ي بالا ي 5000 متر – از جمله ، ده قله ي بالاي 8000 متر – به دست كوه نوردان ايراني صعود شده است . اما تمامي اين صعودها ، از مسيرهاي عادي و صعود شده بوده است و هيچ كار نويي به دست ايرانياني كه به كوه هاي بلند خارج از كشور مي روند ، اجرا نشده است . ( در زمينه ي ديواره نوردي ، صعود نو روي كوه 3000 متري دميركازيك تركيه در سال 1374 را داريم . ) استسنا در اين ميان ، كه مي تواند نويد بخش آغاز فعاليت هاي جسورانه و نوجويانه باشد ، كار زيباي يعقوب بياني ، مهدي قلي پور ، و مير محمود فاطمي از تبريز روي قله ي دشوار و 4710 متري اوشبا در قفقاز ، در مردادماه 1386 است . اگرچه اين كار كه تلاشي بوده است براي رسيدن به قله ي اوشبا از مسيري نو در جبهه ي غربي ، نا تمام ماند ، اما رزش فني و خلاقيت نهفته در آن ستودني است و مي تواند سرمشقي باشد براي ديگر كوه نوردان كشورمان .

گزارش اين تلاش را در اينجا بخوانيد .
http://www.tabrizmount.com/news.aspx?id=62

( توضيح : نام منطقه ي « قفقاز » Caucasus – سهواً در گزارش « كاكاسوس » آمده است .)